Masthead reklam alanında, farklı yükseklikte reklam gösterimi

Masthead reklam alanına, içerisinde video gibi multimedya içeriklerinin de olabileceği zengin bir html reklam yüklemek isterseniz, reklama ait tüm kaynak dosyalarını öncelikle ziplemeniz, sonrasında ziplediğiniz dosyayı Daktilo'ya yüklemeniz gerekmektedir. 

Yüklemiş olduğunuz reklam görselinin yüksekliği kanal yüksekliğinden farklı ise, zip dosyasını yükleyip reklamı kayıt ettikten sonra zip dosyasını siliniz ve sayfada gördüğünüz <iframe> kodunu aşağıdaki örnek kodu kullanarak kendi bilgilerinizle özelleştiriniz.

Örnek kodu kullanırken  "src" bölümüne sayfada gördüğünüz adresi, "height" bölümüne reklamın görüntülenmesini istediğiniz yüksekliği girerek kaydetmeniz yeterli olacaktır.

<iframe src="https://www.daktilo.com.tr/sites/71/uploads/2019/03/17/advert/8452/reklam.html" scrolling="no" style=" width: 970px; height: 200px; overflow: hidden;"></iframe>

- Daktilo, Reklamlar bölümünde yayınlandı
https://daktilo.com/sss/1922571