Kullanım Şartları

I. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme; mülkiyeti PRODESTEK’e ait olan Daktilo Haber Yazılımı’nın MÜŞTERİ tarafından nasıl ve hangi şartlarda kullanılacağını, tarafların sorumluluklarını ve çalışma şartlarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

II. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 • II.I. PRODESTEK Daktilo Haber Sistemini belirli aralıklarla güncelleyecektir. PRODESTEK, MÜŞTERİ’ye yazılımın en güncel sürümünü kullandırmakla ve sisteme eklediği tüm yeni özellikleri eş zamanlı olarak tüm MÜŞTERİLERİ’ne kullandırmakla sorumludur. Bu hizmetler ayrıca ücretlendirilmez. Android ve iOS uygulamaları için sağlanacak hizmetler bu kapsam dışında olup ayrıca ücretlendirilir.
 • II.II. MÜŞTERİ tarafından yürütülmesi gereken işlem veya ayarlamalar “Destek / Bilgi Bankası” veya “Destek / SSS” bölümünde PRODESTEK tarafından detaylı biçimde açıklanmıştır. MÜŞTERİ bu işlemleri kendisinin değil, PRODESTEK tarafından yapılmasını talep edebilir. Bu durumda MÜŞTERİ işlem öncesi ücret konusunda bilgilendirilecek ve onay verdikten sonra işlem PRODESTEK tarafından gerçekleştirilecek, ücret ilgili fatura dönemine yansıtılacaktır.
 • II.III. PRODESTEK, MÜŞTERİ’nin sisteme kaydettiği gmail adresi ile ilişkili GoogleDrive hesabına web sitesinin yedeklerini günlük olarak aktarmakla sorumludur. MÜŞTERİ bu ortama aktarılan site yedeklerini kendi bilgisayar ortamına da ayrıca kopyalayarak arşivini korumakla sorumludur.
 • II.IV. PRODESTEK, MÜŞTERİ tarafından kullanılan disk boyutunu ayrıca ücretlendirmez, disk kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Video yayınlama işlemleri MÜŞTERİ’nin YouTube hesabı üzerinden yürütülmektedir. Video kaynak dosyaları Daktilo sistemi üzerinde barındırılamaz.
 • II.V. PRODESTEK, MÜŞTERİ'nin internet sitesindeki trafiği veya anlık ziyaretçi sayısını sınırlandırmaz.
 • II.VI. PRODESTEK, işbu sözleşme süresince sahibi bulunduğu Daktilo Haber Yazılımı’nın MÜŞTERİ tarafından kesintisiz ve problemsiz biçimde kullanılabilmesi için azami gayret gösterecektir. Her ne kadar bilinen tüm güvenlik önlemleri sağlansa da, PRODESTEK; internetin genel koşullarından, veri merkezi kaynaklı erişim problemlerinden, ülke genelinin internet ağlarında oluşabilecek yurt dışı erişim problemlerinden, servis sağlayıcılar üzerinde oluşabilecek DNS problemlerinden, DDOS veya benzeri saldırılardan dolayı oluşabilecek erişim problemlerinden sorumlu tutulamaz.
 • II.VII. PRODESTEK, işbu sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı müddetçe MÜŞTERİ tarafından yönetilen içerikleri hiçbir surette değiştirmeyeceğini, işlemeyeceğini, formatını değiştirmeyeceğini, yasal zorunluluklar söz konusu olmadığı müddetçe içerikler’e herhangi bir şekilde müdahale etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • II.VIII. MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen Daktilo Haber Yazılımı'nın Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markalar, Patent hakları, Tüketici mevzuatı ve yürürlükte olan konu ile ilgili tüm yasa ve bu yasalara göre çıkartılmış yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanacağını, PRODESTEK’ in imajına ve ticari saygınlığına zarar verebilecek bir eylemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • II.IX. MÜŞTERİ’nin internet sitesinde yayınlanan tüm haber içeriklerinden ve ayrıca yayınlayacağı reklam ve tanıtımların yasalara aykırılığından MÜŞTERİ sorumludur.
 • II.X. MÜŞTERİ, üçüncü kişilerden gelebilecek taleplerden ve söz konusu üçüncü kişilerle çıkması olası uyuşmazlıklardan ve bunların müstakbel sonuçlarından sorumlu olacağını ve bu bağlamda PRODESTEK’ in işbu Sözleşmeyle ilgili her ne sebeple ve her ne nam altında olursa olsun, kanundan doğan ve/veya başka bir sebeple herhangi bir tazminat, idari para cezası, cezai şart ya da başkaca bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde yaptığı ödemelerle ilgili olarak kendisine aynen rücu edileceğini ve herhangi bir ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin PRODESTEK’e tediyede bulunacağını kabul ve taahhüt eder.
 • II.XI. MÜŞTERİ, PRODESTEK‘e ait sistem kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), ProDESTEK ‘in diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engellemek veya kısıtlamak kastıyla kullanamaz. Böyle bir durum tespit edildiği taktirde PRODESTEK sözleşmeyi fesih ederek verilen hizmeti durdurma hakkını saklı tutar.
 • II.XII. MÜŞTERİ, PRODESTEK ‘e ait sunucularda kullanımına açılan servisleri diğer müşterileri zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri almak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. MÜŞTERİ hiçbir şekilde ProDESTEK ‘e ait sistemlerin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz. MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamında kendisine tahsis edilecek yazılımı zarar verme amaçlı kullanmayacağını, bu hususlara aykırılık halinde doğan aksaklıklar sebebiyle PRODESTEK’e yöneltilebilecek her türlü talep, iddia ve hukuki işlemlerin tek muhatabı olduğunu ve bunlarla ilgili PRODESTEK’ in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • II.XIII. PRODESTEK 'in ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden MÜŞTERİ, ispat külfeti altındadır.
 • II.XIV. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin uygulanmasında ve Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ProDESTEK'in defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtlarının, e.posta kullanılarak gönderilen talimat örneklerinin PRODESTEK ile MÜŞTERİ arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın teyid edilmiş olsun veya olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.
 • II.XV. PRODESTEK tarafından taahhüt edilen edimin, oluşabilecek ve süreklilik arz etmeyen teknik bir sorun dışında yerine getirilmemesi halinde, MÜŞTERİ işbu Sözleşmeyi tek taraflı ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin fesih edebilme hakkına sahip olacaktır. Aynı şekilde, PRODESTEK’de, işbu Sözleşmenin MÜŞTERİ’ye yüklediği sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde, sağladığı hizmeti durdurma ve tek taraflı ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin fesih edebilme hakkına sahip olacaktır.

III. Verilerin Daktilo'ya Taşınması

 • III.I. İşbu Sözleşme; MÜŞTERİ’nin internet sitesinde yayınlanan verilerin Daktilo Haber Yazılımı’na aktarılması ile ilgili süreçler, prosedürler ve tarafların sorumluluklarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.
 • IV. VERİ TAŞIMA SÜREÇLERİ
 • IV.I. Daktilo Haber Yazılımını kullanmak üzere hesabını oluşturan MÜŞTERİ, ön kayıt formunda “Site arşivinizin taşınmasını istiyor musunuz?” seçeneğini işaretleyerek internet sitesindeki verilerin Daktilo’ya aktarılması için talepte bulunur.
 • IV.II. Kontrol panelinin giriş ekranında yer alan “Hizmet Sözleşmesi” MÜŞTERİ tarafından okunarak dijital ortamda onaylanır.
 • IV.III. MÜŞTERİ giriş ekranında “Kurulumu Tamamla” bağlantısı kullanarak internet sitesinin Daktilo’da yayınlanabilmesi için gerekli tüm adımları tamamlayarak ödeme işlemini tamamlar.
 • IV.IV. Daktilo ekibi, MÜŞTERİ’nin internet sitesini inceleyerek taşımada kullanılacak yöntemler, işlem için gerekli olan süre, taşınacak verinin boyutu hakkında MÜŞTERİ’yi Destek sistemi üzerinden bilgilendirir. Taşıma işlemi MÜŞTERİ onayı alındıktan sonra planlanan tarihte gerçekleştirilir.
 • IV.V. Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra MÜŞTERİ destek sistemi üzerinden bilgilendirilir, PRODESTEK ekibi taşınan verilerin MÜŞTERİ tarafından kontrol edilmesi ve onaylanması için talepte bulunur.
 • IV.VI. MÜŞTERİ içerik üzerinde herhangi bir hata bulması durumunda destek sistemi üzerinden Daktilo ekibini bilgilendir ve düzeltme talebinde bulunabilir. İçerik aktarma işlemleri ile ilgili MÜŞTERİ’nin 3 düzeltme talep hakkı bulunmaktadır. Bu sınırın üzerindeki düzeltme talepleri ayrıca ücretlendirilir.
 • IV.VII. MÜŞTERİ taşınan veriyi onayladıktan sonra Daktilo tarafında veri taşıma süreci tamamlanmıştır. Veri taşıma işlemi başladıktan sonra eski internet sitesine girilen yeni içerikler tekrar Daktilo’ya taşınmaz, senkronize edilmez. Eski internet sitesine girilen yeni veriler Daktilo sistemine manuel olarak MÜŞTERİ tarafından eklenmek durumundadır.

V. Veri Taşımada Uygulanan Yöntemler

 • V.I. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak, Daktilo robot yazılımlarla MÜŞTERİ’nin internet sitesini tarayarak tüm arşivi Daktilo'ya aktarabilir. Bu yöntem, arşiv aktarmada Daktilo’nun tercih ettiği ilk yöntem olsa da, her internet sitesi için uygun olmayabilir. Bu durumda MÜŞTERİ, işlemin yürütülebilmesi için hizmet aldığı firmanın kontrol paneli üzerinden veritabanı ve görsel yedeklerini alarak bu bilgileri Daktilo’ya ulaştırmak durumundadır. Panel ortamı bulunmuyorsa, MÜŞTERİ hizmet aldığı firma ile iletişime geçerek, arşivin taşınması için ihtiyaç duyulan tüm verilerin Daktilo’ya yönlendirilmesini sağlamak durumundadır.
 • V.II. Veri aktarılan internet sitesinin içeriğinde, paragraflar arasında bulunan görsel veya videolar metin gövdesinden çıkartılarak eklenti olarak içerikle ilişkilendirilir.

VI. Aktarılacak İçerikler

 • VI.I. Her bir içeriğin şu verileri Daktilo’ya aktarılacaktır.
 • VI.I.I. Yayınlanma tarihi,
 • VI.I.II. Kategori,
 • VI.I.III. Başlık,
 • VI.I.IV. Açıklama,
 • VI.I.V. Yazar,
 • VI.I.VI. Etiket,
 • VI.I.VII. Muhabir,
 • VI.I.VIII. Fotoğraf ve Video görselleri,
 • VI.I.IX. Ziyaretçi yorumları.
 • VI.II. Aktarılan içeriklerin türleri:
 • VI.II.I. Haber,
 • VI.II.II. Makale,
 • VI.II.III. Foto Galeri,
 • VI.II.IV. Video Galeri,
 • VI.II.V. Yazarlar ve Muhabirler
 • (Kullanıcılar taşıma işlemi sırasında Daktilo tarafında otomatik olarak oluşturulacaktır)

VII. Veri Taşıma İşlemlerinde Tarafların Sorumlulukları

HTML standartları dikkate alınmadan yapılan yanlış üretimler, içerik üretiminde kullanılan yanlış teknikler ve editöryel hatalar arşiv taşıma işlemlerinde karşılaşılan en büyük problemlerdir. Daktilo; taşıdığı verileri işlerken kritik hataları önemli oranda düzeltme yeteneğine sahip olsa da mutlak mükemmelik veri taşıma işlemlerinde mümkün olmayabilir. Arşiv taşıma işlemlerinde %5’e varan oranlarda veri kayıpları yaşanabilmektedir.

 • VII.I. PRODESTEK ekibi veri taşıma işlemi ile ilgili üzerine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği genel bir karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden MÜŞTERİ, ispat külfeti altındadır.
 • VII.II. MÜŞTERİ taşınan veriyi onayladıktan sonra bu işlemin geri dönüşü yoktur.
 • VII.III. MÜŞTERİ veri taşıma işlemi tamamlandıktan herhangi bir süre sonra, geçmişe dönük olarak taşınan verinin bütünlüğü ile ilgili PRODESTEK'e karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Taşıma işleminde oluşan ve sonradan fark edilebilecek veri kayıplarından dolayı MÜŞTERİ'nin uğrayabileceği dolaylı veya dolaysız zararlardan PRODESTEK sorumlu tutulamaz.
 • VII.IV. MÜŞTERİ veri taşıma işleminin sağlıklı biçimde gerçekleşebilmesi için kendisinden talepte bulunulan tüm bilgileri PRODESTEK'e iletmek durumundadır.
 • VII.V. MÜŞTERİ, Daktilo’ya geçmeden önceki verilerinin yedeğini korumakla sorumludur.

VIII. Destek Hizmetleri

PRODESTEK destek hizmetlerini yürütürken MÜŞTERİ işlemlerin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için aşağıda belirtilen koşullara titizlikle uymak zorundadır.

 • VIII.I. İnternet sitesinin kurulum aşamasında işlemlerin daha verimli ve hatasız biçimde yürütülebilmesi için PRODESTEK iletişim kanalı olarak WhatsApp veya cep telefonu kullanabilir. Whatsapp, cep veya ofis telefonları sadece kurulum aşamasında kullanılan iletişim kanallarıdır. İnternet sitesi yayına girdikten sonra yayın kesintisi gibi olağanüstü durumlar dışında bu kanallar üzerinden gelen destek talepleri işleme konulmaz.
 • VIII.II. Destek hizmetleri, DAKTİLO paneli üzerinde çalışan destek yazılımında MÜŞTERİ'nin yazılı beyanı esas alınarak yürütülür.
 • VIII.III. MÜŞTERİ destek kaydı oluştururken form üzerindeki yönergeleri dikkate alarak, talep veya problemlerini somut, açık ve anlaşılır biçimde aktarmakla sorumludur.
 • VIII.IV. MÜŞTERİ destek sistemi üzerinden hata bildiriminde bulunduğunda, hatanın oluştuğu URL, hatanın oluştuğu zaman ve problemle ilgili tüm ayrıntıları bildirmekle sorumludur.
 • VIII.V. MÜŞTERİ yaşadığı problemlerle ilgili olarak sadece iddiada kalan; genel, muğlak, somut bir sorunu, veriyi veya bilgiyi referans almayan destek taleplerinde veya iddialarda bulunamaz.
 • VIII.VI. DAKTİLO sağlamakta olduğu hizmetlerin dışında kalan üçüncü taraflara ait; Adsense, Analytics, YouTube, Google Araçları, Facebook, Twitter v.b. gibi yazılım, servis veya eklentilerle ile ilgili destek sağlamaz.
 • VIII.VII. DAKTİLO hizmet verdiği alanın dışında kalan, MÜŞTERİ'nin Google ve diğer arama motorları üzerindeki SEO varlığı, performansı veya trafik dönüşümleri ile ilgili destek veya bilgi sağlamaz. MÜŞTERİ üçüncü taraflarla ilgili herhangi bir destek talebinde bulunduğu taktirde, eğer bu talep PRODESTEK tarafından karşılabilir durumda ise MÜŞTERİ'ye bilgi vermek suretiyle ayrıca ücretlendirilerek yerine getirilir.
 • VIII.VIII. DAKTİLO sistemine kazandırılan tüm özellikler MÜŞTERİLERİ'nin ortak faydası gözetilerek geliştirilir. MÜŞTERİ'ye özel bireysel istekler ücretine mukabil olsa da karşılanmaz.
 • VII.XI. DAKTİLO destek hizmetlerini yayın kesintisine neden olabilecek olağanüstü durumlar hariç, pazar günü dışında 09:00 / 17:30 saatleri arasında yürütmektedir.
 • VII.X. DAKTİLO ekibi sağlamakta olduğu destek hizmetlerinde üzerine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği genel bir karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden MÜŞTERİ, ispat külfeti altındadır.

IX. Mali Hükümler

 • IX.I. Daktilo Haber Yazılımı’nı internet sitesinde kullanmak isteyen MÜŞTERİ;
 • https://daktilo.com adresinde belirtilen ücret ve ödeme koşulları doğrultusunda lisans ödemesini gerçekleştirir.
 • IX.II. Daktilo Haber Yazılımı Lisansı’nın geçerlilik süresi aşağıdaki koşullar oluşmadığı sürece sınırsız sürelidir, koşul oluştuğunda lisans iptal edilir.
 • IX.II.I. Lisans ücretinin tamamı, PRODESTEK tarafından belirlenmiş süre içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenmiş olmalıdır. Son ödeme tarihi üzerinden 30 gün geçmiş alan adlarının lisansları otomatik olarak iptal edilir.
 • IX.II.II. Lisansla sağlanan kullanım hakkı, hizmetin satın alındığı alan adı için geçerlidir. Lisans başka bir alan adına devredilemez, başka bir alan adında kullanılamaz.
 • IX.II.III. Lisans, hizmet verilen alan adı Daktilo sunucularında yayınlandığı süre boyunca geçerlidir. Alan adı, Daktilo’dan farklı bir servis sağlayıcıya yönlendirildiğinde lisans otomatik olarak iptal edilir.
 • IX.II.IV. Lisans, hizmet verilen alan adının tescili aktif olduğu süre boyunca geçerlidir. Alan adının yenilenmemesi nedeniyle alan adına ait hakların kaybedilmesi durumunda lisans otomatik olarak iptal edilir.
 • IX.II.V. Daktilo, lisansı iptal edilen alan adlarının veri arşivini 30 gün süre ile saklayacak, sonrasında arşivinden kaldırarak geri dönüşümü mümkün olmayacak biçimde silecektir.
 • IX.II.III. Aylık trafik ödemesi, bir ay içerisinde Google Analytics üzerinde raporlanan toplam oturum sayısı baz alınarak hesaplanır. Bin oturum ücreti 1 TL’dir. Aylık 130.000 oturum alt limittir. Bu limitin altındaki trafikler alt limit üzerinden hesaplanır. Gerçekleşen trafik tutarı, takip eden ayın ilk günü otomatik olarak hesaplanarak MÜŞTERİ’nin e.posta adresine proforma fatura olarak elektronik ortamda gönderilir. Ödeme vadesi 10 gündür. Bin oturum ücreti için uygulanan ücret tarifesi her yıl Ocak ayında TEFE / TÜFE oranları dikkate alınarak revize edilir.
 • IX.II.IV. Faturalandırma işlemi her ayın bir veya ikinci günü yapılır. Faturanın ödeme vadesi 10 gündür. Henüz ödeme yapılmadıysa ayın altıncı günü MÜŞTERİ’ye kontrol panelinde “Ödeme Hatırlatma” bildirimi gösterilir. Ödeme vadesinin sona erdiği ayın onuncu günü, henüz ödeme yapılmadıysa kontrol panelinde MÜŞTERİ’ye “Servis Kesintisi” bildirimi gösterilir. Ayın yirminci günü hala ödeme yapılmamışsa “Site yayını kesintisi” bildirimi gösterilir ve yeni içeriklerin eklenme özelliği kısıtlanır. Ayın otuzuncu günü hala ödeme yapılmamışsa site yayından kaldırılır. Altmışıncı gün hala ödeme yapılmadıysa, MÜŞTERİ’ye ait tüm veriler geri dönüşü mümkün olmayacak biçimde silinerek sistemden kaldırılır. Kontrol panelinde gösterilen tüm bu bildirimler, eşzamanlı olarak MÜŞTERİ’nin cep telefonuna SMS olarak ve e.posta adresine ayrıca gönderilmektedir. Kontrol panelinde gösterilen tüm bu bildirimler sadece “Yönetici” pozisyonundaki kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. "Yönetici" rolünün dışındaki kullanıcılar bu bildirimleri göremezler.

X. Sözleşmenin Süresi

 • X.I. İşbu Sözleşmenin süresi, MÜŞTERİ’nin Daktilo Haber Sistemi’ni kullanmak üzere SÖZLEŞME’yi çevrimiçi olarak onayladığı tarihte başlayacaktır. Sözleşmenin feshine neden olabilecek şartlar veya lisansın iptal edilmesine neden olacak şartlar oluşmadığı taktirde sınırsız süre ile devam eder.

XI. Sözleşmenin Feshi

 • XI.I. Taraflar, karşı tarafın işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerinden herhangi birisine aykırı davranması veya yerine getirmesi gereken edimleri gereği gibi ifa etmemesi ya da eksik ifa etmesi halinde önceden yazılı bir ihtar göndermek suretiyle aykırılığın/eksik ifanın 7 (yedi) gün içerisinde giderilmesini talep edebilirler. Böyle bir durumda, söz konusu aykırılığın/eksik ifanın bu süre zarfında Sözleşmenin diğer tarafınca giderilmemesi halinde, ihtarda bulunan taraf Sözleşme’yi derhal, tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödemeksizin fesih hak ve yetkisini haiz olacaktır.

XII. Mücbir Sebep

 • XII.I. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ile yasal düzenlemelerde yapılabilecek ve yükümlülükleri imkansız kılan ya da objektif olarak bir taraf açısından mali ve hukuki yönden fevkalade ağırlaştıran hallerde Taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. Mücbir sebepler dolayısıyla işbu Sözleşme’de bahsi geçen yükümlülüklerini ifa edemeyecek ya da ifada gecikecek olan Taraf, durumu, durumun ortaya çıkmasından itibaren 7 (gün) gün içinde yazılı olarak diğer Taraf’a bildirmekle ve bu durumu resmi belgelerle tevsik etmekle mükelleftir.
 • XII.II. Taraflar’dan her biri, mücbir sebeplerin 30 (otuz) günden fazla süre ile devam etmesi halinde işbu Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip olduğunu, ancak Sözleşme’nin uygulanamaması veya uygulanmasının gecikmesi nedeniyle uğradığı zararları ve/veya tazminat vb. gibi her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ödeme talep etmeyeceğini kabul ve beyan etmiştir. Ancak Taraflar, karşılıklı mutabık kalmak suretiyle yeni bir Sözleşme imzalayabilecekler veya bu Sözleşme’yi yeni şartlara uyarlayabileceklerdir.

XIII. Gizlilik

 • XIII.I.Taraflar, işbu Sözleşme’nin devamı müddetince veya sona ermesinden sonra hiçbir zaman, karşı tarafın açık yazılı iznini almaksızın, hâlihazırda bildiği ve/veya taraflardan herhangi birinin çalışma sırasında öğrendiği; tarafların veya iştiraki bulunduğu ya da iştiraki olan herhangi bir kuruluş veya kişilerin finansal durumu, ticari sırları, hukuki, mali, teknik bilgileri ve piyasa bilgilerini, anlaşmaları veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir bilgiyi veya yapılan her nevi ödeme ile niteliği ne olursa olsun elde ettiği menfaatleri gizli tutacaklarını, hiç bir surette üçüncü kişilere açıklamayacaklarını, bu bilgilerin mutlak gizliliğini muhafaza edeceklerini, temsilcilerinin de işbu madde hükmüne uygun davranmasını sağlayacaklarını ve bu hükmü ihlal edici bir davranışta bulunmamaları için gerekli her türlü önlemi alacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi hali, bu maddede de yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz.

XIV. Sair Hükümler

 • XIV.I. TARAFLAR, işbu Sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyeceklerdir.
 • XIV.II. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya T.C. kanunlarına aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin, uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını etkilemez. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.
 • XIV.III. Herhangi bir Taraf’ın işbu Sözleşme’den doğan haklarını kullanmamış olması, bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez.
 • XIV.IV. Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim, yazılı olarak 7201 sayılı Tebligat Kanun hükümlerine göre yapılacaktır. Tarafların bu Sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir. Taraflardan herhangi biri, tebligat adresini değiştirse bile, değişikliğe ilişkin olarak karşı tarafa yazılı bildirim yapılıncaya kadar, tarafların birbirlerine yapacakları her türlü tebligat işbu Sözleşmede yer alan adreslere yapılacak ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır.
 • XIV.V. Sözleşmenin uygulanması esnasında doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.